تامین دلیل و شرایط آن
 

 

 وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ تامین دلیل را در این بخش بطور کامل شرح می دهیم و اینکه تامین دلیل چه شرایطی را دارا می باشد؟ وآیا تامین دلیل انواع مختلفی دارد؟در ادامه این مطلب به پاسخ تمامی این سوالات خواهیم رسید. و در صورت ابهام و یا مشاوره بیشتر می وانید با دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری تماس گرفته و در مورد تامین دلیل اطلاعات و یا مشاوره حقوقی بیشتری دریافت کنید ، همچنین بصورت حضوری جهت مشاوره حقوقی ویا ارجاع پرونده حقوقی خود مراجعه کنید.امیدواریم با مطالعه این مطلب با تامین دلیل آشنا شده تا با آگاهی بیشتری در راه احقاق حق خود قدم بردارید.
منظور از تامین دلیل چیست؟

هرگاه اختلافی بین طرفین ایجاد می شود طرفین دعوای حقوقی تشکیل می دهند و برای ادعای خود و اثبات آن نیاز به دلایل مستند دارند،در این شرایط طرفین دعوای حقوقی باید درخواست تامین دلیل بدهند.  در برخی طرح شکایت ها اگر هر یک از طرفین دعوا احتمال بدهند که استفاده از مدارک و دلایل دعوای آنها مثل کسب اطلاع از مطلعین, تحقیقات محلی و استعلام نظرات کارشناسان در آینده به نفع یا ضرر آنها خواهد بود می توانند از سمت دادگاه درخواست تامین دلیل آنها را نمایند. البته شایان ذکر است تشخیص ارزش هر دلیل به عهده دادگاه است و صرفا داشتن تامین دلیل به معنی صحت هر دلیل نیست.
شرایط تامین دلیل چیست؟۱- حفظ کردن دلیل موجود

۲- اگر در آینده استفاده از آن دلیل سخت باشد
۳- درخواست کردن تامین دلیل از دادگاه یا شورا
۴- عدم معارضه و ممانعت از ارائه کردن دلیل
چه زمانی تامین دلیل باید انجام شود؟

تامین دليل به دو صورت اختیاری و اجباری می تواند انجام شود. با ما همراه شوید تا بدانید در چه مواردی از مورد اجباری و در چه مواردی از مورد اختیاری تامین دلیل باید استفاده کنیم.
تامین دليل اختیاری بهتر است بگوییم هر وقت که احساس کردید استفاده از مدارک و قراین موجود در محل دعوی یا در نزد شخص دیگر می تواند در آینده برای شما دردسر ساز شود. برای مثال ماشین شما کنار خیابانی پارک شده است شخصی با اتوموبیلش به ماشین شما برخورد کرده و با وارد شدن خسارت از صحنه تصادف فرار می کند.

ادمه مطلب را در وب سایت وکیل پایه یک مشاهده نمایید.