زمینه حقوقی مورد نظر را انتخاب نمایید

مطلب

از فک رهن بیشتر بدانیم

۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۲:۰۴ | 463 بازدید

 

از فک رهن بیشتر بدانیم

وب سایت رسمی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ روزانه در مباحث حقوقی با واژه ها و عناوین مختلف مواجه می شویم که برای افرادی که با علم حقوق آشنایی ندارند بیگانه است و آنها را به سوال وا می دارد که واژه ای  که شنیدم به چه معنی می باشد و واژه مورد نظر در مورد چه چیزی اشاره می کند، و چه انواعی دارد.در این مطلب قصد داریم تا شما را با عنوان حقوقی فک رهن آشنا کنیم تا در صورت مواجه با فک رهن معنی ان را دانسته در صورت لزوم بتوانید آن را اجرا کنید. یا اگر خواستید فک رهن را مطرح کنید بدانید که به چند صورت می توان فک رهن را مطرح نمود.

بهتر است با توجه به حساسیت موضوعات مختلف حقوقی در مواجه با موارد حقوقی حتما با یک وکیل پایه یک مشورت کنید تا از احتمال واردشدن خسارات احتمالی جلوگیری کنید.وکیل پایه یک دادگستری قطعا با توجه به تجارب و علم حقوقی در راستای حقوق موکل گام مثبت بردارد.دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری با تجربه در پرونده های متعدد ملکی در کنار شما خواهد بود.  

 فک رهن عبارت است از آزادشدن وثیقه از حالت رهن

فک رهن به چند روش اجرا می شود:

• ابراء دین نسبت به اموال نزد شخص ثالث

• پرداخت دین شخص رهن دهنده

• انصراف از مال مرهونه نزد شخص ثالث

فک رهن چند صورت مطرح می گردد:

در قانون اساسی که در جمهوری اسلا‌‌می‌ایران تدوین شده است فک رهن به دو صورت مستقل یا به صورت دعوای ملزم به تنظیم سند مطرح ‌‌می‌گردد. دعوای فک رهن مستقل در حالت فک رهن مستقل شخص رهن دهنده متعهد به پرداخت دین خود در مدت زمان مشخصی است و یکی از اموال او در گروی شخص یا نهاد ثالثی مانند بانک است.

در صورتی که شخص رهن دهنده نسبت به پرداخت همه دیون خود اقدام نکند، در این صورت بین شخص یا نهاد ثالث و شخص رهن دهنده دعوای حقوقی مطرح ‌‌می‌شود. شخص ‌‌می‌تواند در این چنین شرایطی دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهن و پرداخت اجرت المثل ایام عده فک رهن را به همراه با خسارات قانونی و بر مبنای قرارداد را تنظیم کرده و به مرجع قضایی تسلیم نماید.

فک رهن به صورت الزام به تنظیم سند رسمی سازندگان ملک و مستغلات و شرکت‌‌های عمرانی بیشتر به این نوع دعوا گرایش دارند. سازندگان با گرو گذاشتن ملک خود به بانک، وام دریافت ‌‌می‌کنند و متعهد به پرداخت دیون به بانک هستند و بعد از فک رهن، سند ملک را بنام خریدار ملک تنظیم ‌‌می‌کنند.

دفتر حقوقی حمیرا پارسا وکیل دادگستری آماده مشاوره حقوقی و یا قبول وکالت در دعاوی شما می باشد.

منبع: وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل دادگستری

1 دیدگاه