وب سایت رسمی حمیرا پارسا وکیل پایه یک _ در ابتدا بهتر است با نفقه بیشتر آشنا شویم، نفقه می تواند هزینه های روزمره یک زن باشد که از سوی زوج باید پرداخت شود. چنانچه مرد بدون دلیل خاصی از پرداخت نفقه امتناع کند، وکیل خانواده می تواند به صورت قانونی اقدام کرده و مرد را از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت نفقه زن بنماید. نفقه زن تامین نیاز های مادی وی برای ادامه حیات بوده، از این رو دارای ارزش و اهمیت زیادی بوده و بدون آن زندگی برای زوجه بسیار دشوار می شود. چه زمانی زوج باید نفقه زوجه را پرداخت کند؟ طبق اعلام وکیل خانواده زمانی زوج ملزم به پرداخت نفقه زوجه می شود که تمکین خاص و عام صورت پذیرد. تمکین خاص را می توان تامین نیاز های جنسی مرد دانست و تمکین عام را نیز می توان اطاعت و فرمانبرداری زن از مرد دانست. تمکین عام می تواند اقدام های بسیار زیادی را شامل شود. طبق نظر وکیل خانواده اقامت در اقامتگاه دائمی مرد یکی از مصداق های تمکین عام می باشد. بدین ترتیب چنانچه زوجه از تمکین زوج امتناع کند، زوج می تواند به صورت قانونی از پرداخت نفقه وی خود داری کند. نحوه اقدام برای دریافت نفقه از سوی وکیل خانواده وکیل خانواده می تواند به دو روش برای دریافت نفقه زوجه از زوج اقدام کند. یکی از این روش ها تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه می باشد. روش دیگری که وکیل امور خانواده می تواند برای دریافت نفقه زوجه از زوج انجام بدهد، تنظیم شکوائیه و ارائه آن به دادسرا می باشد. این موضوع بدین خاطر می باشد که عدم پرداخت نفقه هم از جنبه حقوقی و هم از جنبه کیفری قابل پیگیری می باشد. وکیل خانواده می تواند در مدت زمان کوتاهی پیگیری های لازم برای دریافت نفقه را انجام بدهد.

منبه: وکیل خانواده